Angie_1804

37 tekstów – auto­rem jest An­gie_1804.

Miłość nie zaw­sze jest spełnieniem, często by­wa je­dynie złudzeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 19:37

Ty­le lat cze­kałam.. po­wiedz mi na co. Na wątpli­wości, strach i niepew­ność. To je­dyne co to­warzyszy nam te­raz oprócz na­miętności, która po­win­na to wszys­tko zniszczyć. Mówią, że miłość przez­wy­cięży wszys­tko...szko­da, że ty­le kłam­stwa jest za­war­te w tym jed­nym zdaniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 kwietnia 2017, 22:58

Gdy wszys­tko wy­daje się oczy­wis­te to nag­le coś przyćmi mój umysł i nic już nie jest tak jas­ne jak powinno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 kwietnia 2017, 22:55

Czas zam­knąć przeszłość i ot­worzyć się na przyszłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2016, 09:42

Nig­dy nie po­kocham Ciebie tak jak kochałam jego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 stycznia 2016, 12:18

Ty­le rzeczy mam spa­miętać, że nie pa­miętam już nic.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 czerwca 2013, 13:57

Śmierć jest je­dyną rzeczą, której nie planujemy.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 kwietnia 2013, 20:44

Jak łat­wo z oso­by blis­kiej stać się naj­większym wrogiem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 kwietnia 2013, 16:25

Cza­sami na­wet szcze­ra roz­mo­wa jest jed­nym wiel­kim kłamstwem.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 11:04

Przeszłość nie jed­no ma imię.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 kwietnia 2013, 12:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angie_1804

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 czerwca 2017, 22:32Cris sko­men­to­wał tek­st Gdy wszys­tko wy­daje się [...]

28 kwietnia 2017, 06:58JaiTy sko­men­to­wał tek­st Tyle lat cze­kałam.. po­wiedz [...]

31 stycznia 2016, 11:03Cris sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­kocham Ciebie [...]

26 stycznia 2016, 09:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas zam­knąć przeszłość i [...]

26 stycznia 2016, 09:42Angie_1804 do­dał no­wy tek­st Czas zam­knąć przeszłość i [...]

24 stycznia 2016, 22:07Nikt ważny sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­kocham Ciebie [...]

24 stycznia 2016, 22:05Angie_1804 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­kocham Ciebie [...]

24 stycznia 2016, 16:22Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­kocham Ciebie [...]

24 stycznia 2016, 16:07Angie_1804 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­kocham Ciebie [...]